CHỌN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP

Bước 1: Chọn ngân hàng

Bước 2: Chọn loại thẻ

CHỌN KỲ HẠN TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG

3 tháng
8.000.000đ
24.000.000đ
6 tháng
4.000.000đ
24.000.000đ
9 tháng
2.666.666đ
24.000.000đ
12 tháng
2.000.000đ
24.000.000đ

THÔNG TIN CHỦ THẺ

*
*

CỬA HÀNG DUYỆT HỒ SƠ VÀ NHẬN HÀNG

CAM KẾT & ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CHỦ THẺ

CAM KẾT CHỦ THẺ

Tôi cam đoan rằng mọi thông tin tại Đơn đăng ký này đều đúng sự thật và đề nghị cho tôi đăng ký tham gia Chương trình trả góp 0% lãi suất của Vietcombank. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu nội dung Điều khoản và Điều kiện trả góp 0% lãi suất đính kèm dưới đây. Tôi đồng ý rằng Điều khoản và điều kiện trả góp 0% lãi suất có giá trị ràng buộc và tôi cam kết tuân thủ các quy định tại văn bản này. Tôi đồng ý rằng VCB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại về hàng hóa/dịch vụ hoặc hư hại nào của hàng hóa/dịch vụ hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác giữa tôi và ĐVCNT liên quan đến việc mua hàng hóa/dịch vụ có sử dụng dịch vụ trả góp 0% lãi suất bằng thẻ tín dụng theo quy định tại văn bản này và quy định của VCB. Theo đây, Tôi ủy quyền cho VCB được chủ động ghi nợ thẻ tín dụng của tôi Khoản trả góp định kỳ và bất kỳ khoản phí liên quan nào vào tài khoản thẻ tín dụng của tôi cho dù có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa tôi và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ. Khi các giao dịch đã được hệ thống VCB ghi nhận và chấp nhận giao dịch được chuyển đổi sang trả góp thì sẽ không thể hủy bỏ được.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trước khi Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Với Thẻ Tín Dụng Vietcombank (“Chương Trình trả góp 0% Lãi Suất”) do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“VCB”) cung cấp, xin vui lòng đọc kỹ Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất được quy định dưới đây. Khi Chủ thẻ tham gia Chương Trình trả góp 0% Lãi Suất có nghĩa là Chủ thẻ đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây và chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Thu gọn

Tắt so sánh

So sánh chi tiết

Tối thiểu 2 sản phẩm