Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

 1.      Điều khoản chung
 2.      Thông tin website

Website chuyên cung cấp các thiết bị di động Mobistore.vn (sau đây gọi là "Website"), là website điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ TRỊ GIA TĂNG MOBIFONE, Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311719703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/04/2012 (sau đây gọi chung là "MOBIFONE PLUS" ) và đã được thông báo với Bộ Công thương.

 1.       Phạm vi áp dụng

Điều khoản và điều kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website; Và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

 1.      Đối tượng áp dụng:

Khách hàng tại Điều khoản và điều kiện này bao gồm: (i) mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua MOBIFONE PLUS và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách hàng”).

 1.              Quy định chung về giao dịch  
 2.      Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

1.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của MOBIFONE PLUS tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách hàng đăt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, MOBIFONE PLUS gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

Bước 2: MOBIFONE PLUS gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

 -           Qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc/Và

-            Qua cuộc gọi tới số điện thoại đặt hàng của Khách hàng với nội dung:mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc.

Hợp đồng giữa MOBIFONE PLUS và Khách hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm MOBIFONE PLUS gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, MOBIFONE PLUS có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

-          MOBIFONE PLUS/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;

-            MOBIFONE PLUS nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây);

1.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

1.2.1. Khách hàng có quyền hủy Đơn đặt hàng, hủy Hợp đồng trước khi Sản phẩm được giao bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

-      Liên hệ đến Bộ phận hỗ trợ  (SĐT: 0932.95.39.39) Và/Hoặc

-      Gửi yêu cầu qua email: hotro@mobifoneplus.com.vn

-      MOBIFONE PLUS xác nhận qua email gửi đến Khách hàng.

1.2.2. MOBIFONE PLUS có quyền hủy Đơn đặt hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

(i)   Khi MOBIFONE PLUS phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của MOBIFONE PLUS):

1.    Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của MOBIFONE PLUS để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc

2.    Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của MOBIFONE PLUS để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;

3.  Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

(ii)  Khi MOBIFONE PLUS/nhân viên giao hàng của MOBIFONE PLUS không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của MOBIFONE PLUS diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, MOBIFONE PLUS sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của MOBIFONE PLUS có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc MOBIFONE PLUS sẽ chủ động hủy.

(iv) Các trường hợp MOBIFONE PLUS có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website, nhưng không bao gồm giá trị được khuyến mãi tại các chương trình khuyến mãi, quà tặng, voucher giảm giá, mã giảm giá.

 1.      Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

2.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Mobistore.vn.

2.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ MOBIFONE PLUS cho Đơn Đặt Hàng bằng cách nhấn (click) vào ô “Xuất hóa đơn GTGT cho đơn hàng” trước khi tiến hành thanh toán, hoặc yêu cầu khi thực hiện mua Sản phẩm tại Cửa hàng Mobistore. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT. MOBIFONE PLUS sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng khi Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận. MOBIFONE PLUS có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách Hàng có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sau khi đã gửi Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.Trong mọi trường hợp, MOBIFONE PLUS không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Đặt Hàng tách/gộp này.

2.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên MOBIFONE PLUS trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

2.4. MOBIFONE PLUS có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của MOBIFONE PLUS.

2.5. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ MOBIFONE PLUS chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ, không để lộ số CVV/CVC/CSC của thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế.

 1.      Giao nhận sản phẩm

3.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên MOBIFONE PLUS hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Khi được bên vận chuyển/MOBIFONE PLUS yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

3.2 Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website.

 1.      Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách bảo hành-đổi trả đăng tải trên Website.

 1.      Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của MOBIFONE PLUS theo số hotline 0932.95.39.39 hoặc email hotro@mobifoneplus.com.vn.

 1.      Bảo hành Sản Phẩm:

Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành theo chính sách của nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất; Trong mọi trường hợp MOBIFONE PLUS không có trách nhiệm bảo hành Sản Phẩm. Khách hàng vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn tra cứu, kích hoạt bảo hành và chính sách bảo hành được gửi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc được đăng tải trên Website (Tùy từng thời điểm). Chi tiết về Bảo hành, Đổi trả sản phẩm vui lòng xem tại Chính sách bảo hành

 1.      Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin và thông tin thanh toán của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên Website.

 1.      Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, MOBIFONE PLUS không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ MOBIFONE PLUS sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của MOBIFONE PLUS gây ra.

 1.      Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.2. MOBIFONE PLUS và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. MOBIFONE PLUS có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với MOBIFONE PLUS sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, MOBIFONE PLUS lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa MOBIFONE PLUS và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

 

Bình luận

Thu gọn

Tắt so sánh

So sánh chi tiết

Tối thiểu 2 sản phẩm