Số tiền cước điện thoại bạn đang phải trả hàng tháng?
Chúng tôi sẽ đề xuất gói cước tương đương với nhiều ưu đãi
199.000 299.000 499.000 599.000 999.000 1.399.000 399.000 699.000 1.099.000 1.499.000
Thuê bao phát triển mới
TÊN GÓI PHIÊN BẢN GIÁ DỰ KIẾN KÝ QUỸ THÔNG TIN GÓI CƯỚC
SUB199+12 Tháng Samsung Note Mới 1 23.990.000 1.600.000 Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 30p thoại liên mạng, 3G data
SUB199+18 Tháng Samsung Note Mới 1 23.290.000 2.300.000 Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 30p thoại liên mạng, 3G data
SUB199+12 Tháng Samsung Note Mới 2 28.790.000 1.600.000 Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 30p thoại liên mạng, 3G data
SUB199+18 Tháng Samsung Note Mới 2 27.990.000 2.300.000 Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 30p thoại liên mạng, 3G data
Danh sách Khách hàng đã đặt thành công
Tên Khách hàng Số điện thoại Thông tin máy & gói cước Cửa hàng Trạng thái cọc

Thu gọn

Tắt so sánh

So sánh chi tiết

Tối thiểu 2 sản phẩm