Thông báo tạm dừng chương trình đặt trước sản phẩm tại trạng mobistore.vn . Khách hàng vui lòng đến cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ đặt mua máy (nếu còn). Xin cảm ơn
Không gói 199.000 299.000 499.000 599.000 999.000 1.399.000 399.000 699.000 1.099.000 1.499.000
Thuê bao phát triển mới
TÊN GÓI PHIÊN BẢN GIÁ KÝ QUỸ THÔNG TIN GÓI CƯỚC
Không gói Iphone 11 64GB 19.190.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)
Không gói Iphone 11 128GB 20.990.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)
Không gói Iphone 11 Pro 64GB 27.390.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)
Không gói Iphone 11 Pro 256GB 31.390.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)
Không gói Iphone 11 Pro Max 64GB 30.490.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)
Không gói Iphone 11 Pro Max 256GB 34.390.000 Miến ký quỹ Miễn phí 12 tháng gói cước M12 (1GB data, 200 phút nội mạng MobiFone/tháng)


Giá bán lẻ dự kiến không kèm gói cước
PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ
Iphone 11 64GB 19.190.000
Iphone 11 128GB 20.990.000
Iphone 11 Pro 64GB 27.390.000
Iphone 11 Pro 256GB 34.390.000
Iphone 11 Pro Max 64GB 30.490.000
Iphone 11 Pro Max 256GB 34.390.000


Danh sách Khách hàng đã đặt thành công
Tên Khách hàng Số điện thoại Thông tin máy & gói cước Cửa hàng Trạng thái cọc

Thu gọn

Tắt so sánh

So sánh chi tiết

Tối thiểu 2 sản phẩm