Số tiền cước điện thoại bạn đang phải trả hàng tháng?
Chúng tôi sẽ đề xuất gói cước tương đương với nhiều ưu đãi
M 12 199.000 299.000 499.000 599.000 999.000 1.399.000 399.000 699.000 1.099.000 1.499.000
Thuê bao phát triển mới
TÊN GÓI PHIÊN BẢN GIÁ KÝ QUỸ THÔNG TIN GÓI CƯỚC
M12 Samsung Galaxy Note 10 22.290.000 Miến ký quỹ Miễn phí cuộc dưới 200p thoại nội mạng, 1G data
M12 Samsung Galaxy Note 10+ 25.790.000 Miến ký quỹ Miễn phí cuộc dưới 200p thoại nội mạng, 1G data


Giá bán lẻ dự kiến không kèm gói cước
PHIÊN BẢN GIÁ BÁN LẺ
Samsung Galaxy Note 10+ 26.990.000
Samsung Galaxy Note 10 22.990.000


Danh sách Khách hàng đã đặt thành công
Tên Khách hàng Số điện thoại Thông tin máy & gói cước Cửa hàng Trạng thái cọc

Thu gọn

Tắt so sánh

So sánh chi tiết

Tối thiểu 2 sản phẩm