Gói Cước Bphone 3, Bphone 3 Pro (2019)

Bphone 3

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12Chi tiết gói cước

6.990.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

4.990.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

4.090.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

2.090.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

1.190.000đ

Bphone 3

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

3.590.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

1.490.000đ

Bphone 3 Pro

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển mới

M12Chi tiết gói cước

9.990.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

7.790.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

6.890.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

4.890.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

3.890.000đ

Bphone 3 Pro

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

6.390.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

4.290.000đ

Bphone 3

Chương trình nâng cấp cho khách hàng đã mua máy Bphone 2 kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Bphone 3 Pro

Chương trình nâng cấp cho khách hàng đã mua máy Bphone 2 kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

2.600.000đ

Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy và đăng ký gói M12 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 12 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 12 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Bphone 3

Bphone 3 Pro

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

M12

TBTT Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

6.990.000đ

9.990.000đ

---

---

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

4.990.000đ

7.790.000đ

1.600.000đ

Áp dụng

Sub299(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

4.090.000đ

6.890.000đ

2.500.000đ

Áp dụng

Sub499(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

----

499.000đ

12 Tháng

Điều kiện 4

2.090.000đ

4.890.000đ

4.500.000đ

Áp dụng

Sub599(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

599.000đ

12 Tháng

Điều kiện 5

1.190.000

3.890.000đ

5.500.000đ

Áp dụng
Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub599 trong 12 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Bphone 3

Bphone 3 Pro

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

12 Tháng

Điều kiện 1

3.590.000đ

6.390.000đ

2.950.000đ

Áp dụng

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

699.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

1.490.000đ

4.290.000đ

5.100.000đ

Áp dụng
Chương trình nâng cấp cho khách hàng đã mua máy Bphone 2 kèm gói cước cam kết với đối tượng áp dụng như sau:

1. KH đã hết hạn cam kết gói sub của B2, đã thanh toán cước của tháng cam kết cuối cùng.

2. KH đã được gia hạn lần cuối gói sub của B2, đã thanh toán tiền gói của tháng cam kết cuối cùng

3. KH chưa hết hạn cam kết, đã thanh toán tiền vi phạm cam kết (đã thanh toán tiền máy B2 trong gói cước của các tháng vi phạm cam kết)

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Bphone 3

Bphone 3 Pro

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub599(12T)

TBTS hiện hữu

Miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

---

599.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

1.000đ

2.600.000đ

5.500.000

Áp dụngCHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI


1. Quà tặng khi mua máy Bphone và Bphone 3 Pro:

- Bphone 3: 01 Pin sạc dự phòng Energizer 10.000mAh + 01 Ốp lưng Bphone

- Bphone 3 pro: 01 Pin sạc dự phòng Energizer 10.000mAh + 01 Ốp lưng Bphone + 01 Áo thun cao cấp Bkav (*)


(*) Áo thun cao cấp Bkav sẽ do Bkav liên hệ và tặng trực tiếp cho khách hàng


2. Thời gian áp dụng: 20/05/2019 – 31/07/2019 (hoặc cho đến khi hết quà)


3. Chương trình áp dụng cho bán lẻ, subsidy và khách hàng nâng cấp từ Bphone 2(*) Bộ sản phẩm bao gồm :


01 điện thoại Bphone 3 hoặc Bphone 3 Pro

01 BHM trả trước tài khoản 0đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12