Gói Cước Samsung Galaxy A10s (2019)

Samsung Galaxy A10s (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12(12T)Chi tiết gói cước

3.890.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

2.090.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

1.590.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

1.290.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Samsung Galaxy A10s (2019)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

790.000đ

Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy và đăng ký gói M12 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Samsung Galaxy A10s

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

M12

TBTT Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

3.890.000đ

---

---

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

2.090.000đ

1.600.000đ

Không áp dụng

Sub299(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

1.590.000đ

2.500.000đ

Không áp dụng

Sub199(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

----

199.000đ

18 Tháng

Điều kiện 4

1.290.000đ

2.300.000đ

Không áp dụng

Sub299(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

----

299.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 5

1.000

3.650.000đ

Không áp dụng
Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Samsung Galaxy A10s

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

12 Tháng

Điều kiện 1

790.000đ

2.950.000đ

Không áp dụng(*) Bộ sản phẩm bao gồm :


01 điện thoại Samsung Galaxy A10s

01 BHM trả trước tài khoản 0đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT (giao dịch viên hỗ trợ khách hàng đăng ký): 240.000đ.

Quà tặng: Thẻ nhớ 16GB Micro CDHC C10 80MB/s Sandisk (áp dụng cho bán lẻ và gói M12, thời gian áp dụng quà tặng 20/9 đến 30/10)