Đại hội Samsung A7 2018 - Giá siêu bất ngờ

Galaxy A7 64GB (2018)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển Mới

M12Chi tiết gói cước

7.290.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

5.690.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

2.690.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

4.690.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

690.000đ

Galaxy A7 64GB (2018)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

M12Chi tiết gói cước

X

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

4.990.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

1.990.000đ

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

2.990.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Galaxy A7 128GB (2018)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTT, TBTS phát triển mới

M12

8.390.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

6.990.000đ

Sub499(12T)Chi tiết gói cước

3.990.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

5.990.000đ

Sub499(18T)Chi tiết gói cước

1.990.000đ

Galaxy A7 128GB (2018)

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết - TBTS hiện hữu

M12

X

Sub399(12T)Chi tiết gói cước

5.990.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

3.990.000đ

Sub399(18T)Chi tiết gói cước

3.990.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

990.000đ

Thuê bao trả trước và trả sau phát triển mới sẽ được mua kèm gói cước với mức giá vô cùng hấp dẫn:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy và đăng ký gói M12 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 12 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

Điều kiện 5 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

A7 2018 64G

A7 2018 128G

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

M12

TBTT Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

---

7.290.000đ

8.390.000đ

---

---

Sub199(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

5.690.000đ

6.990.000đ

1.600.000đ

X

Sub499(12T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

-----

499.000đ

12 Tháng

Điều kiện 3

---

2.690.000đ

3.990.000đ

4.500.000đ

X

Sub199(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

----

199.000đ

18 Tháng

Điều kiện 4

---

4.690.000đ

5.990.000đ

2.300.000đ

Không áp dụng

Sub499(18T)

TBTS phát triển mới

miễn phí dưới 10 phút

80 phút

8GB

----

499.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 5

---

690.000

1.990.000đ

6.600.000đ

Không áp dụng
Thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng

Điều kiện 3 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 18 tháng

Điều kiện 4 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 18 tháng

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

A7 2018 64G

A7 2018 128G

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễn ký quỹ

Sub399(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

399.000đ

12 Tháng

Điều kiện 1

---

4.990.000đ

5.990.000đ

2.950.000đ

X

Sub699(12T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

-----

699.000đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

1.990.000đ

3.990.000đ

5.100.000đ

X

Sub399(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

----

399.000đ

18 Tháng

Điều kiện 3

---

2.990.000đ

3.990.000đ

4.300.000đ

Không áp dụng

Sub699(18T)

TBTS hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10GB

----

699.000đ

18 Tháng

Điều kiện 4

---

1.000

990.000đ

7.500.000đ

Không áp dụng(*) Bộ sản phẩm bao gồm :


01 điện thoại Samsung Galaxy A7-2018 64GB/128GB: 7.000.000đ/8.100.000đ

01 BHM trả trước tài khoản 0đ: 50.000đ.

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT (giao dịch viên hỗ trợ khách hàng đăng ký): 240.000đ.