giá gói cước Samsung J4+|J6+ dành cho thuê bao mới-hiện hữu

Galaxy J4+

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

3.590.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

1.990.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

990.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

990.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

SUB399(12T)Chi tiết gói cước

390.000đđ

SUB399(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Galaxy J6+

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

4.590.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

2.990.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

1.990.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

1.990.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

990.000đ

SUB399(12T)Chi tiết gói cước

1.490.000đ

SUB399(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Giá bán dành cho thuê bao trả sau phát triển mới mua máy kèm gói cước

Tên gói cước

Loại Thuê bao

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Giá bán điện thoại cho Khách hàng (đ) – đã có VAT

SamSung J6 +

SamSung J4 +

Điều kiện

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Miễm ký quỹ

M12

Thuê bao trả trước phát triển mới

---

Giá bán bộ sản phẩm (*)

4.590.000đ

3.590.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng

---

---

Sub199(12T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

199.000 đ

---

2.990.000đ

1.990.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

1.600.000đ

x

Sub299(12T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

299.000 đ

---

1.990.000đ

990.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 12 tháng

2.500.000đ

x

Sub199(18T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

199.000 đ

---

1.990.000đ

990.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

2.300.000đ

Không áp dụng

Sub299(18T)

Thuê bao trả sau phát triển mới

299.000 đ

---

990.000đ

1.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub299 trong 18 tháng

3.650.000đ

Không áp dụng

Giá bán dành cho thuê bao trả sau hiện hữu mua máy kèm gói cước

Tên gói cước

Loại Thuê bao

Thời gian cam kết (chu kỳ)

Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT)

Giá bán điện thoại cho Khách hàng (đ) – đã có VAT

SamSung J6 +

SamSung J4 +

Điều kiện

Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ)

Miễm ký quỹ

Sub399(12T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

12

399.000đ

---

1.490.000đ

390.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng

2.950.000 đ

x

Sub399(18T)

Thuê bao trả sau hiện hữu

18

399.000đ

---

1.000đ

1.000đ

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 18 tháng

4.300.000 đ

Không áp dụng

(*) Bộ sản phẩm bao gồm :

01 điện thoại Samsung Galaxy J6+, J4+: 4.300.000đ/3.300.000đ

01 BHM trả trước tài khoản 0đ: 50.000đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT (giao dịch viên hỗ trợ khách hàng đăng ký): 240.000đ.