Giá gói cước iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr

iPhone XS 64Gb

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

22.490.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

18.990.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

15.790.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

19.890.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

14.890.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

10.490.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

22.890.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

19.490.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

16.490.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

20.390.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

15.590.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

11.490.000đ

iPhone XS 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

26.890.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

23.390.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

20.190.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

24.290.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

19.290.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

14.890.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

27.290.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

23.890.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

20.890.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

24.790.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

19.990.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

15.890.000đ

iPhone XS 512GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

32.290.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

28.790.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

25.590.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

29.690.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

24.690.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

20.290.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

32.690.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

29.290.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

26.290.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

30.190.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

25.390.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

21.290.000đ

iPhone XS Max 64Gb

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

25.590.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

22.090.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

18.890.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

22.990.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

17.990.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

13.590.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

25.990.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

22.590.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

19.590.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

23.490.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

18.690.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

14.590.000đ

iPhone XS Max 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

29.790.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

26.290.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

23.090.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

27.190.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

22.190.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

17.790.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

30.190.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

26.790.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

23.790.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

27.690.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

22.890.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

18.790.000đ

iPhone XS Max 512GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

35.490.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

31.990.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

28.790.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

32.890.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

27.890.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

23.490.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

35.890.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

32.490.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

29.490.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

33.490.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

28.590.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

24.490.000đ

iPhone XR 64GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

15.490.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

11.990.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

8.990.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

12.990.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

7.990.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

3.290.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

15.890.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

12.590.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

9.590.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

13.490.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

8.690.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

4.290.000đ

iPhone XR 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

16.990.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

13.490.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

10.490.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

14.490.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

9.490.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

4.490.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

17.290.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

13.990.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

10.990.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

14.890.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

10.190.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

5.690.000đ

iPhone XR 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

19.990.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

16.490.000đ

Sub1399(12T)Chi tiết gói cước

12.990.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

17.490.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

12.490.000đ

Sub1399(18T)Chi tiết gói cước

7.490.000đ

Sub699(12T)Chi tiết gói cước

20.190.000đ

Sub1099(12T)Chi tiết gói cước

16.890.000đ

Sub1499(12T)Chi tiết gói cước

13.990.000đ

Sub699(18T)Chi tiết gói cước

17.890.000đ

Sub1099(18T)Chi tiết gói cước

12.990.000đ

Sub1499(18T)Chi tiết gói cước

8.490.000đ

Gói cước

Giá gói

Số tháng cam kết

Giá bán máy dự kiến

iPhone XS 64Gb

iPhone XS 256GB

iPhone XS 512GB

iPhone XS Max 64Gb

iPhone XS Max 256GB

iPhone XS Max 512GB

iPhone XR 64GB

iPhone XR 128GB

iPhone XR 256GB

Thoại nội mạng (phút)

Thoại liên mạng (phút)

Data (Gb)

M12

20.000

12

---

28.100.000

32.400.000

37.900.000

31.200.000

35.400.000

41.000.000

21.200.000

22.600.000

25.400.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

100

10

Sub599

599.000

12

---

22.490.000

26.890.000

32.290.000

25.590.000

29.790.000

35.490.000

15.490.000

16.990.000

19.990.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

100

10

Sub999

999.000

12

---

18.990.000

23.390.000

28.790.000

22.090.000

26.290.000

31.990.000

11.990.000

13.490.000

16.490.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

150

40

Sub1399

1.399.000

12

---

15.790.000

20.190.000

25.590.000

18.890.000

23.090.000

28.790.000

8.990.000

10.490.000

12.990.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

300

60

Sub599

599.000

18

---

19.890.000

24.290.000

29.690.000

22.990.000

27.190.000

32.890.000

12.990.000

14.490.000

17.490.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

100

10

Sub999

999.000

18

---

14.890.000

19.290.000

24.690.000

17.990.000

22.190.000

27.890.000

7.990.000

9.490.000

12.490.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

150

40

Sub1399

1.399.000

18

---

10.490.000

14.890.000

20.290.000

13.590.000

17.790.000

23.490.000

3.290.000

4.490.000

7.490.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

300

40

Gói cước

Giá gói

Số tháng cam kết

Giá bán máy dự kiến

iPhone XS 64Gb

iPhone XS 256GB

iPhone XS 512GB

iPhone XS Max 64Gb

iPhone XS Max 256GB

iPhone XS Max 512GB

iPhone XR 64GB

iPhone XR 128GB

iPhone XR 256GB

Thoại nội mạng (phút)

Thoại liên mạng (phút)

Data (Gb)

Sub699

699.000

12

---

22.890.000

27.290.000

32.690.000

25.990.000

30.190.000

35.890.000

15.890.000

17.290.000

20.190.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

100

10

Sub1099

1.099.000

12

---

19.490.000

23.890.000

29.290.000

22.590.000

26.790.000

32.490.000

12.590.000

13.990.000

16.890.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

150

20

Sub1499

1.499.000

12

---

16.490.000

20.890.000

26.290.000

19.590.000

23.790.000

29.490.000

9.590.000

10.990.000

13.990.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

300

40

Sub699

699

18

---

20.390.000

24.790.000

30.190.000

23.490.000

27.690.000

33.490.000

13.490.000

14.890.000

17.890.000

Miễn phí cuộc dưới 10p

100

10

Sub1099

1.099.000

18

---

15.590.000

19.990.000

25.390.000

18.690.000

22.890.000

28.590.000

8.690.000

10.190.000

12.990.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

150

20

Sub1499

1499

18

---

11.490.000

15.890.000

21.290.000

14.590.000

18.790.000

24.490.000

4.290.000

5.690.000

8.490.000

Miễn phí cuộc dưới 20p

300

40