Mua A8, A8 Plus Kèm gói cước M299(12T)

Giá bán kèm gói cước

Samsung Galaxy A8 : 8.390.000đ

Samsung Galaxy A8 Plus : 10.690.000đ

Thông tin gói cước cam kết M299(12T)

Thoại Nội Mạng

Thoại Ngoại Mạng

Data

SMS

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

400 phút

40 phút

3G

40

299.000đ

12 Tháng

Mua A8, A8 Plus Kèm gói cước M299(18T)

Giá bán kèm gói cước

Samsung Galaxy A8 : 7.290.000đ

Samsung Galaxy A8 Plus : 9.590.000đ

Thông tin gói cước cam kết M299(18T)

Thoại Nội Mạng

Thoại Ngoại Mạng

Data

SMS

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

400 phút

40 phút

3G

40

299.000đ

18 Tháng

Mua A8, A8 Plus Kèm gói cước M579(12T)

Giá bán kèm gói cước

Samsung Galaxy A8 : 5.490.000đ

Samsung Galaxy A8 Plus : 7.690.000đ

Thông tin gói cước cam kết M579(12T)

Thoại Nội Mạng

Thoại Ngoại Mạng

Data

SMS

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

600 phút

60 phút

6

60

579.000đ

12 Tháng

Mua A8, A8 Plus Kèm gói cước M579(18T)

Giá bán kèm gói cước

Samsung Galaxy A8 : 2.990.000đ

Samsung Galaxy A8 Plus : 5.290.000đ

Thông tin gói cước cam kết M579(18T)

Thoại Nội Mạng

Thoại Ngoại Mạng

Data

SMS

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

600 phút

60 phút

6

60

579.000đ

18 Tháng