Samsung Galaxy A8

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói

10.290.000đđ

M299 (12 Tháng)Chi tiết gói

7.690.000đđ

M579 (12 Tháng)Chi tiết gói

4.790.000đđ

M299 (18 Tháng)Chi tiết gói

6.590.000đđ

M579 (18 Tháng)Chi tiết gói

2.290.000đđ

Samsung Galaxy A8 +

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói

12.590.000đđ

M299 (12 Tháng)Chi tiết gói

9.990.000đđ

M579 (12 Tháng)Chi tiết gói

6.990.000đđ

M299 (18 Tháng)Chi tiết gói

8.890.000đđ

M579 (18 Tháng)Chi tiết gói

4.590.000đđ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

Điều kiện 1(*) : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước

Điều kiện 2(*) : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả sau(M299, M599)

Tên gói cước

Đối tượng đăng ký

Thoại nội mạng

Thoại liên mạng

Data

SMS

Thời Gian Cam kết

Giá gói cước/ tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)- Đã có VAT

Mua ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Giá bán điện thoại

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A8+

Điều Kiện

M12

TBTT hòa mạng mới

200 phút

---

1 GB

---

Có hiệu lực 12 Tháng

---

---

10.290.000đ

12.590.000đ

Điều kiện 1(*)

M299 (12 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

400 phút

40 phút

3 GB

40 SMS

12 Tháng

299.000đ

2.300.000đ

7.690.000đ

9.990.000đ

Điều kiện 2(*)

M579 (12 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

600 phút

60 phút

6 GB

60 SMS

12 Tháng

579.000đ

5.200.000đ

4.790.000đ

6.990.000đ

Điều kiện 2(*)

M299 (18 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

400 phút

40 phút

3 GB

40 SMS

18 Tháng

299.000đ

3.400.000đ

6.590.000đ

8.890.000đ

Điều kiện 2(*)

M579 (18 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

600 phút

60 phút

6 GB

60 SMS

18 Tháng

579.000đ

7.700.000đ

2.290.000đ

4.590.000đ

Điều kiện 2(*)