Đại hội Samsung - Giá siêu bất ngờ

Galaxy J2 Pro

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

3.330.000đ

M199S(12T)Chi tiết gói cước

1.390.000đ

M199S(18T)Chi tiết gói cước

690.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

790.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 Tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

M12

Thuê bao phát triển mới

200 phút

---

1G

---

---

Hiệu lực 12 Tháng

Điều kiện 1

3.330.000đ (***)

---

M199S(12T)

TB phát triển mới( bao gồm TB trả trước chuyển trả sau)

300 phút

30 phút

2G

-----

199.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

1.390.000 đ

1.700.000đ

M199S(18T)

TB phát triển mới( bao gồm TB trả trước chuyển trả sau)

300 phút

30 phút

2G

-----

199.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

690.000 đ

2.400.000đ

M299(12T)

Thuê bao phát triển mới,hiện hữu

400 phút

40 phút

3G

40

299.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

790.000 đ

2.300.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.