Đại hội Samsung - Giá siêu bất ngờ

Galaxy Note8 - Giá dự kiến : 22.490.000đ

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

20.990.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

18.490.000đ

M579(12T)Chi tiết gói cước

15.490.000đ

M1399(12T)Chi tiết gói cước

11.490.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

17.490.000đ

M579(18T)Chi tiết gói cước

13.490.000đ

M1399(18T)Chi tiết gói cước

7.490.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Tên gói cước(*)

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Mức giảm giá so với giá niêm yết

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Giá Bán Máy

M12

200 phút

---

1G

---

---

12 Tháng

---

---

20.990.000đ (***)

M299(12T)

400 phút

40 phút

3G

40

299.000 đ

12 Tháng

4.000.000

2.300.000 đ

18.490.000đ

M579(12T)

600 phút

60 phút

6G

60

579.000 đ

12 Tháng

7.000.000

5.200.000 đ

15.490.000đ

M1399(12T)

1200 phút

300 phút

10G

300

1.399.000 đ

12 Tháng

11.000.000

9.500.000 đ

11.490.000đ

M299(18T)

400 phút

40 phút

3G

40

299.000 đ

18 Tháng

5.000.000

3.400.000đ

17.490.000đ

M579(18T)

600 phút

60 phút

6G

60

579.000 đ

18 Tháng

9.000.000

7.700.000 đ

13.490.000đ

M1399(18T)

1200 phút

300 phút

10G

300

1.399.000 đ

18 Tháng

15.000.000

14.000.000 đ

7.490.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.