Mua điện thoại Samsung j4 | j6 kèm gói cước Mobifone

giá gói cước Samsung J4-J6 dành cho thuê bao mới-hiện hữu

Galaxy J4

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

3.790.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

1.890.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

990.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

1.190.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.000đ

Galaxy J6

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

5.090.000đ

Sub199(12T)Chi tiết gói cước

3.390.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

2.490.000đ

Sub199(18T)Chi tiết gói cước

2.690.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

1.190.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 Tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Giá Bán Máy

SamSung J4

SamSung J6

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

M12

Phát triển mới

200 phút

---

1GB

---

---

12 Tháng

Điều kiện 1

---

3.790.000đ

5.090.000đ

---

Sub199(12T)

Phát triển mới,hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

-----

199.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

1.890.000đ

3.390.000đ

1.600.000đ

Sub299(12T)

Phát triển mới,hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

-----

299.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

---

990.000đ

2.490.000đ

2.500.000đ

Sub199(18T)

Phát triển mới,hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

30 phút

3GB

----

199.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

---

1.190.000đ

2.690.000đ

2.300.000đ

Sub299(18T)

Phát triển mới,hiện hữu

miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

----

299.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

---

1.000

1.190.000đ

3.650.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.