Thông tin gói iplan kèm iPhone 7/7 Plus

iPhone 7 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

17.080.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

12.480.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

9.260.000đ

iPhone 7 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

19.730.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

15.130.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

12.050.000đ

iPhone 7 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

22.350.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

17.760.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

14.670.000đ

iPhone 7 Plus 32GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

20.300.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

15.700.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

12.600.000đ

iPhone 7 Plus 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

22.920.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

18.320.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

15.240.000đ

iPhone 7 Plus 256GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

iPlan 1Chi tiết gói cước

25.550.000đ

iPlan 6Chi tiết gói cước

20.950.000đ

iPlan 7Chi tiết gói cước

17.870.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại (Thuê bao trả sau)

Tên gói cước

Thoại nội mạng

Data

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

iPlan 1

300 phút

3.6GB

171.000đ

770.000đ

iPlan 6

500 phút

4GB

600.000đ

4.960.000đ

iPlan 7

700 phút

9GB

1.000.000đ

8.260.000đ